Pressemeddelelser, social medie-kampagner og fede hjemmesider fungerer jo kun optimalt, hvis de er tænkt ind i en sammenhængende strategi. Som tager hensyn til både offentlig og "usynlig" kommunikation. Som har allierede og modstandere for øje. Som indregner alt helt fra håndtryk og personlige telefonopkald til Facebook-grupper og mailinglister og op til den brede massekommunikation.

_____________________________________________________________________________

 

Mellemfolkeligt Samvirkes pulje til samarbejdsprojekter mellem unge i Danmark og i Mellemøsten savnede i 2015 en styrkelse af synligheden. Derfor blev jeg ansat til at give al kommunikation omkring puljen et gennemsyn. Jeg lagde en strategi for puljen og gik i gang. Bl.a. byggede jeg en ny landing page til puljen op fra bunden, producerede stærke fortællinger til siden samt til sociale medier, tog personlig kontakt til op mod 100 relevante organisationer og arrangerede et netværksarrangement.

VerdensKlasse.png

Fra januar 2018 overtog Mellemfolkeligt Samvirke den hidtil selvstændige forening Globale Skolepartnerskaber og samlede programmet samt en række andre tilbud til uddannelser under det nye VerdensKlasse. Jeg udarbejdede en kommunikationsstrategi, var tovholder på launch af nyt site, herunder primær indholdsproducent, var med til en presseindsats, der hurtigt gav synlighed til det nye projekt mm.